Eberhard Berg

En liten kurs i bild och text om stressens mekanismer och hur man kan minska dess skadliga verkan på sinne och kropp.

Stress- och Livskunskap