Stresshantering

Stressorer belastar alla våra system

Vi är hela tiden utsatta för påverkan från omvärlden men också av våra egna medvetna och omedvetna tankar och känslor. 


Stressorer ger kroppspåverkan

Kroppens funktioner kan påverkas direkt av stressorer utifrån t.ex. i form av hetta, kyla, kroppsskada och mer. Överbelastning av muskler, bindväv, leder och skelett kan också utgöra direkta fysiska stressorer.


Stressorer ger mental påverkan

Intryck från omvärlden, likaväl som oroande kropps-symtom, kan upplevas som hot och skapar rädsla, frustration och vrede.


Mental stress ger kroppspåverkan

Rädsla, frustration och vrede utlöser den fysiologiska kamp-flyktreaktionen.

Minska stressupplevelsen !

Minska stressbelastningen

Genom att aktivt motverka den stresshöjande effekten av pågående sociala, mentala och fysiologiska stressorer förbättrar man samspel och balans mellan kroppens och sinnets system samt mellan sig själv och omvärlden.

Analysera din livssituation!

Släpp in mera ljus i ditt liv !

Avreaktion nödvändig!

Lustfylld kroppsrörelse förbrukar stresshormoner och ökar den mentala energin.

Öka de positiva sociala kontakterna!

Umgänge med positiva medmänniskor skänker glädje och förbättrar upplevelsen av trygghet och eget värde. Gå samtidigt in för att minska kontakterna med dem som stjäl din energi.

Tänk efter

Försök att skilja mellan de olika verkliga och aktuella  hoten i ditt liv.

Försök att bli medveten om skillnaden mellan dina mentala föreställningar och verkligheten.

Se över krav och plikter i ditt liv !

Inte så !

Men så !

Se på hela ditt liv !

En handlingsplan

Det är nödvändigt att förstå vilka stressorer som är verksamma för att om möjligt kunna påverka dem. 

Gör upp en översiktlig handlingsplan!


Hantera stressorer i rätt ordning

Skilj på stressorer inom dina olika livsområden och börja minska dem som har starkast inverkan på dig och är möjliga att angripa. Hantera dina stressorer i rätt ordning!