Stresshantering

Stressorer belastar alla våra system

 Vi är hela tiden utsatta för påverkan från omvärlden men också av våra egna medvetna och omedvetna tankar och känslor. 

​

Stressorer ger kroppspåverkan

Kroppens funktioner kan påverkas direkt av stressorer utifrån t.ex. i form av hetta, kyla, trauma, överbelast-ning av mukler, bindväv, leder och skelett m.m.

​

Stressorer ger mental påverkan

Intryck från omvärlden, likaväl som oroande kropps-symtom, kan upplevas som hot.

​

Mental stress ger kroppspåverkan

Känslor av oro och otrygghet, frustration och vrede utlöser den fysiologiska kamp-flyktreaktionen.

Minska stressupplevelsen !

Sänk stressbelastningen

Genom att sänka den totala stresshöjande effekten av pågående sociala, mentala och fysiologiska stressorer förbättrar man balans och funktion inom och mellan kroppens och sinnets system samt mellan sig själv och omvärlden.

Analysera din livssituation!

Släpp in ljus i ditt liv !

Öka positiva sociala kontakter

Umgänge med positiva medmänniskor skänker glädje och har positiv effekt på upplevelsen av trygghet och eget värde. Försök att samtidigt minska kontakterna med energitjuvar.

Avreaktion nödvändig!

Lustfylld kroppsrörelse förbrukar stresshormoner och ökar den mentala energin.

Tänk efter

Förstå vad som är verkliga och aktuella hot och skilj på dem och dina känslor för det som redan hänt och det som kanske skulle kunna hända.

Se över dina pliktkänslor !

Inte så !

Men så !

Se på hela ditt liv !

En handlingsplan

Det är nödvändigt att förstå vilka stressorer som är verksamma för att om möjligt kunna påverka dem. 

Gör upp en översiktlig handlingsplan!

​

Hantera stressorer i rätt ordning

Skilj på stressorer inom dina olika livsområden och börja minska dem som har starkast inverkan på dig och är möjliga att angripa. Hantera dina stressorer i rätt ordning!