Född i Tyskland ett par år före andra världskriget kom jag 1948 som krigsbarn till Sverige och blev adopterad av vänliga människor som därmed gav mig möjligheten att växa upp, leva och utvecklas som människa i detta fredliga natursköna land, mitt Sverige. 

Efter skolan studerade jag medicin och blev specialist i allmänkirurgi men gick efter några år över till ortope-disk kirurgi. Som följd av en livskris lämnade jag efter tjugo års medicinskt hantverk operationsbordet och har sedan dess försökt lära mig mer om människan än bara hennes kropps funktioner. Det ledde till mer än trettio års engagemang för människor som fastnat i långvariga smärt- och stressituationer. Med grund i människans urgamla tankar om alltings sammanhang, med viss utbildning i psykoterapi, med utbildning i mental träning och med tekniker för självpåverkan hämtade från förr och nu, från västerland och öster-land, har jag försökt lära andra - och mig själv - att bättre klara av livets svåra passager. Man kan kalla det personlig utveckling. Jag vill se det som ett sätt att bli mera människa bland människor och att skapa större harmoni i relationen till mig själv, mina medmänniskor och till den värld jag leveri.