Född i Tyskland ett par år före andra världskriget kom jag 1948 som krigsbarn till Sverige och blev adopterad av vänliga människor som därmed gav mig möjligheten att växa upp, leva och utvecklas som människa i detta fredliga natursköna land, mitt Sverige. Studerade efter skolan medicin och blev allmänkirurg men gick efter några år över till ortopedisk kirurgi. Som följd av en livskris lämnade jag efter tjugo års medicinskt hantverk operationsbord och klinik  och har sedan dess försökt lära mig mer om människan än bara hennes kropps funktioner. Det ledde till mer än trettio års engagemang i offentlig och egen regi för människor som fastnat i långvariga smärt- och stressituationer. Med grund i människans urgamla tankar om alltings sammanhang, med viss utbildning i psykoterapi, med utbildning i mental träning och med tekniker för självpåverkan hämtade från förr och nu, från västerland och österland, har jag försökt lära andra - och mig själv - att bättre klara av livets svåra passager. Man kan kalla det personlig utveckling. Jag vill se det som att bli mera människa bland människor, till min egen och de andras glädje.