Personlig utveckling

Vishetens Steg

Inre samling och inre ro

Att medvetet iaktta det som finns utanför mig just nu, vad min kropp säger mig just nu, vilka mina känslor och tankar är just nu och hur jag mår just nu, skapar distans och leder till inre samling.

​

En medvetet lugn andning underlättar processen.

​

Distans till det som påverkar mig ger möjlighet till ökad inre stillhet.

​

Inre stillhet är en förutsättning för stunder av ro och vila.

 

Tekniker som avslappningsträning, medi-tation och mental träning kommer här till nytta.

Inre trygghet

kan bestå trots yttre livsförändringar. Men det är bara möjligt om den är för-ankrad i mitt allra innersta, i min över-tygelse om den som jag innerst inne är.

​

Den inre grunden hjälper mig att se en mening med mig själv och livet trots motgång och förluster.

​

Om jag bejakar själens längtan till det min innersta personlighet behöver förstärks min inre grund med positiva bilder.

​

Så öppnar jag mitt inre för det goda och mina handlingar i världen kommer att förändras.

Ökad harmoni

Varje människa skapar sig en egen bild av världen. De hot och faror som just jag uppfattar påverkar mina sätt att hantera olika situationer. De påverkar också min människosyn.

​

Starka överlevnads- och försvarsbeteen-den gör det svårt att skapa en ömsesidig god kommunikation med andra. Detta stressbelastar relationer och försvårar en framgångsrik problemhantering.

​

Därför är det viktigt att våga se sig själv och släppa kämp- och flyktbeteenden till för-mån för ett mera moget sätt att relatera till den värld vi lever i.

Jag själv

är ensam om den värld som bara jag kan se och tolka efter mina egna förutsättningar. Om jag vill förstå den större värld där både lidande och glädje finns bör jag lära mig att se de sammanhang och samspel som är existensens grund.

​

Att försonas

med den otrygghet och smärta som är själva existensens villkor innebär på sikt ett mindre stressfyllt liv.

Att lämna det som inte kan fungera och utan bitterhet gå vidare är lika viktigt.

​

Önskan om en ökad harmoni

i livsupplevelsen kräver en allt mer med-veten livsattityd.