Samhällets dynamik

Samhällets olika delar

kan beskrivas som dynamiskt rörliga system. I den allmänna synen på sam-hällets delsystem föreställer vi oss ofta att delarna är fristående från varandra.

Själva samhället

kan också beskrivas som en högre organiserad nivå av dynamiskt rörliga system. Varje förändring i ett system påverkar de andra på olika sätt.

?

Är människan

då enbart ett av samhällets delsystem?

Svaret är nej! Samhället formas av de människor som ingår i det.

Ett paradigm

är de medvetna och omedvetna föreställ-ningar som präglar individerna i en viss grupp av människor. Ett samhälles organi-sation och funktion formas av dem som ingår i detta samhälle. Den kraft de utövar, eller inte utövar, på sitt samhälles olika delsystem riskerar då att vara relaterad till individernas kulturfärgade föreställningar om sig själva och andra.

Men – enbart individen

kan uppleva sig själv och sin värld, tänka, fatta beslut och handla efter dem!

Det är individers föreställningar om sig själva och sin värld som skapar ett gott samhälle.

Det som sker

i samhällets system återverkar på den enskilda individen, påverkar hennes självbild och världsbild på nytt och formar hennes handlingar i samhället.

Den syn

som jag har på mig själv, på mina medmän-niskor och på min omvärld bestämmer mina handlingar. Så kommer den påverkan på samhällets olika system som jag bidrar med - eller inte bidrar med - förr eller senare att återverka på mig själv, positivt eller negativt.

Den mänskliga individen och människans samhälle utgör båda komplicerade dynamiskt rörliga energisystem. Det föreligger därför ett obrytbart kontinuerligt sam-spel mellan individfunktion och samhällsfunktion.

​

Men - människans samhälle är en följd av att mänskliga individer existerar och har således ingen egen oberoende existens, vilket dock individerna har!

​

All planering av människors yttre miljö måste därför också inbegripa individernas inre miljö.